Genseipedia
English
Encyclopedia about martial arts
Recent changes
Brasileiro
Enciclopédia sobre artes marciais
Mudanças recentes
Íslenska
Alfræðirit um bardagaíþrótt
Nýlegar breytingar
Español
Enciclopedia sobre artes marciales
Cambios recientes
Português
Enciclopédia sobre artes marciais
Mudanças recentes
Dansk
Opslagsværk om kampkunst
Seneste ændringer
Nederlands
Encyclopedie over vechtkunst
Recente wijzigingen
Svenska
Encyklopedi om stridskonst
Senaste ändringarna
Suomi
Tietosanakirja noin itsepuolustuslaji
Tuoreet muutokset
Français
Encyclopédie sur art martial
Modifications récentesDansk | English | Nederlands | 日本語 | Brasileiro | Svenska
Français | Íslenska | Español | Suomi | Português